הצהרת נגישות

 1. חברת צוף גלובוס בע”מ (להלן: “החברה“) מפעילה את אתר האינטרנט בו הנכם גולשים כעת.
 2. החברה מנגישה את האתר עבור אנשים עם מוגבלות במטרה לסייע להם ולהקל עליהם את השימוש באתר על מנת שיוכלו לגלוש ולעשות שימוש באתר ככל אדם.
 3. האתר הונגש בהתאם להוראות תקנות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג-2013 2013 ולפי תקן נגישות אינטרנט מטעם מכון התקנים (ת”י 5568). רמת הנגישות של האתר היא __.
 4. באתר האינטרנט בוצעו התאמות הנגישות הבאות:
  • 1. ______________
  • 2. ______________
  • 3. ______________
   • יש לתת הצהרה ההתאמות ועל תאימות / ואי תאימות לעזרים, תוכנות, דפדפנים ומערכות הפעלה.
   • האם ישנן כל מגבלות הנגישות של האתר (מה לא נגיש באתר) – מה לא הונגש, האם יש פטור לפי דין, ואיך המשתמש יכול לקבל חלופה נגישה.
 1. אם לדעתכם קיים פגם בהנגשת האתר, אם ברצונכם לדווח על העדר התאמת נגישות כלשהי או לבקש ביצוע הנגשה, וכן אם לדעתכם האתר אינו ממלא את הוראות הדין בנוגע לנגישות, אתם מוזמנים לפנות לאחראי הנגישות של החברה, info@zufglobus.com, בדוא”ל support@zufglobus.comאו בטלפון +972 337-514-62.  אתם מוזמנים לפנות לאחראי הנגישות בכל הערה, הצעה, בקשה או עזרה הנוגעת לנגישות האתר.