צמחי מרפא

הדבורים הן חלק חשוב במארג החיים של כדור הארץ ומוצרי צוף גלובוס בנויים לפני הכל מצמחי המרפא שמהתמצית שלהם ניזונות הדבורים. הרפואה הטבעית המבוססת על צמחי מרפא, קיימת כבר אלפי שנים ולכל אחד מהצמחים יש שימושים רבים ברפואה העממית,
אך כאן בחרנו להתמקד רק בתכונות שהוכחו מדעית ומתועדות בפרמקופיאה(מונוגרף הצמחים של ארגון הבריאות העולמי) ובניסויים מדעיים שונים.
אנו מזמינים אתכם ואתכן לקרוא ולהבין טוב יותר כיצד כל צמח וצמח תורם למוצרי צוף גלובוס.