תאנה

Ficus Carica (Fig)

תכונות רפואיות:
ישנם מחקרים שהראו כי לצמח יכולת להגן על הכבד וכן יכולות היפוגלוקמיות.
היכן גדל הצמח:
בחלקים רבים בעולם
באילו חלקים משתמשים:
הפירות
מוצרים שבהם ניתן למצוא את הצמח: