ציפורן חתול פרואנית

Uncaria Tomentosa

תכונות רפואיות:
: ישנם דיווחים כי השימוש בצמח Uncaria tomentosa עשוי להביא לשיפור התסמינים במקרים של דלקות פרקים, וזיהומים שונים.
היכן גדל הצמח:
בעיקר בדרום אמריקה
באילו חלקים משתמשים:
קליפת השורש
מוצרים שבהם ניתן למצוא את הצמח: